ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  • 1. ร้องเรียนทาง E-mail : lawoff001@pnst4.net
  • 2. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ กลุ่มกฎหมายและคดี URL : http://www.pnst4.go.th/law ใบแบบ Google Form ซึ่งมีแบบฟอร์มให้กรอก ดังนี้
    1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง
    2) รายละเอียดเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.นศ.4
  • 3. ร้องเรียนโดยส่งหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  • 4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 07 5522 903 ต่อ 104
  • 5. ร้องเรียนทางโทรสาร 07 5522 903 ต่อ 4 หรือ
  • แจ้งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

พบเห็นการทุจริต

แจ้งเรื่องการทุกจริตประพฤติมิชอบในวงราชการของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4.

เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย 80160

lawoff001@pnst4.net

+66-7-5522-903 ต่อ 104

สามารถแจ้งเรื่องทุจริตทางออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ด้านล่างได้โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกส่งเรื่องทุจริต

กำลังส่งเอกสารร้องเรียน
ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วครับ!